Home

www.wibauttuin.nl

Waar ligt de Wibauttuin?

 

De Wibauttuin is een buurtmoestuin gelegen in hartje Amsterdam, aan de Wibautstraat. Ingepakt tussen het spoortalut en de flats van de Platanenweg, ligt zij tegenover het Volkshotel en is onderdeel van het in 2014 geopende Wibautpark; het voormalige Wibautplantsoen. De buurttuin wordt beheerd door de werkgroep Wibauttuin, onderdeel van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen en is voorjaar 2013 tot stand gekomen in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oost, Stadgenoot en vijfentwintig enthousiaste buurtbewoners.

Contactinformatie

 

Telefoon beheerder/voorzitter: Bart Dart - 06-17862987

Opgeven voor een tuintje kan via: info@wibauttuin.nl

Er is wel een wachtlijst! De contributie is 15 Euro per jaar.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/562772813786762/

 

Vestigingsadres: Populierenweg 22 1091 KL Amsterdam

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50862170

 

Bankrekening: Triodosbank NL37 TRIO 0784 7656 50 ten name van Vrienden van het Wibautplantsoen - Amsterdam

Copyright 2013 © All Rights Reserved