Home

Waar ligt de Wibauttuin?


De Wibauttuin is een buurtmoestuin gelegen in hartje Amsterdam, aan de Wibautstraat.  Ingepakt tussen het spoortalud en de flats van de Platanenweg, ligt zij tegenover het Volkshotel en is onderdeel van het in 2014 geopende Wibautpark; het voormalige Wibautplantsoen. De buurttuin wordt beheerd door de werkgroep Wibauttuin, onderdeel van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen en is voorjaar 2013 tot stand gekomen in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oost, woningcorporatie Stadgenoot en vijfentwintig enthousiaste buurtbewoners.

Contactinformatie


Telefoon beheerder Bart Dart - 06-17862987

Iedereen in Amsterdam kan zich opgeven voor een tuintje via: info@wibauttuin.nl

Er is wel een wachtlijst dus het kan even duren! De bijdrage voor een tuin is 15 Euro per jaar.

Bezoek ook onze facebook-groep!


Vestigingsadres: Populierenweg 22 1091 KL Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50862170

Statuten vindt u hier. Huishoudelijk reglement vindt u hier. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Bankrekening: Triodos Bank NL37 TRIO 0784 7656 50 ten name van Vrienden van het Wibautplantsoen - Amsterdam


Andere buurttuinen in Amsterdam vindt u hier.